Corylus: Praktijk voor biografiek en geneeskunst; Zoltán Schermann, arts; Anne Crivits, consulent.

Praktijkadres:

Koningin Julianastraat 2
4481 AW Kloetinge (Goes)
0113-785870

Antroposofische Geneeskunde

 

De grondlegger van de antroposofie is Rudolf Steiner. De antroposofische visie vormt niet alleen de basis van de antroposofische geneeskunde, maar ook van de Vrije Schoolpedagogie, de biologisch-dynamische landbouw, de organische architectuur en nog andere.

 

In de antroposofische geneeskunde is een van de uitgangspunten dat de hele mens meer is dan alleen zijn lichaam.
Vanuit het reguliere standpunt bekeken veroorzaken de lichaamsprocessen alles wat met bewustzijn en de persoonlijkheid te maken heeft. Vanuit het standpunt van de antroposofie daarentegen is alles wat zich in het lichaam afspeelt een uiting van de individualiteit.
Het geheel van algemeen menselijke aspecten en de individuele aspecten van de mens wordt zijn constitutie genoemd.
Symptomen en klachten weerspiegelen vanuit het gezichtspunt van de antroposofische geneeskunde dus niet alleen een fysiek proces maar zijn een uiting van een onbalans in de hele constitutie. De behandeling beoogt het evenwicht te herstellen. Het nieuwe evenwicht leidt dan tot het verdwijnen van de symptomen.

 

Om tot een goed beeld te komen van iemands constitutie zijn er dus behalve de fysieke onderzoeksmethoden ook andere onderzoeken nodig.
Hiervoor maak ik gebruik van een onderzoek dat via het hart gaat. Deze methode is ontwikkeld door de Zwitserse antroposofische arts Kaspar Appenzeller.

 

Diagnostiek door auscultatie van het hart

 

Iedere arts is geschoold in het beluisteren van de harttonen met behulp van de stethoscoop. In het medische taalgebruik heet dit auscultatie van het hart.
In de reguliere geneeskunde gaat het vooral om het beoordelen van het aantal hartslagen per minuut, de sterkte of zwakte ervan en de van de normaal te verwachten harttonen afwijkende geluiden (hartruis, bijgeluiden, klepgeluiden, hartritmestoornissen, enz.). Dit zijn vooral kwantitatieve gegevens.

 

Bij het hartonderzoek dat vanuit de antroposofische geneeskunde ontwikkeld is, wordt ook geluisterd naar andere aspecten.
Het menselijke hart speelt in dit verband niet alleen een rol in de bloedsomloop maar is ook een waarnemingsorgaan. Het hart neemt alles in de mens waar en reageert daarop. In het hart komt alles samen; het is het meest centrale orgaan. Hierdoor is alles wat zich uitdrukt in de hartslag – het ritme, de harttonen en alles wat zich daartussen afspeelt – een spiegel van de mens.

 

Dit biedt mogelijkheden om via de auscultatie van het hart te komen tot een gedifferentieerd beeld van de constitutie. Dit beeld geeft rechtstreeks aanknopingspunten voor de behandeling, zowel bij volwassenen als bij kinderen.


Onderzoek bij kinderen

 

De constitutie van de mens is niet hetzelfde gedurende het hele leven. Er zit een ontwikkeling in de constitutie die overeenkomt met leeftijdsfasen. Kinderen zijn in hun constitutie heel anders dan volwassenen; ook is er nog sprake van relatief snelle veranderingsprocessen. Kinderen kunnen geblokkeerd raken in hun normale ontwikkelingsprocessen, zonder dat er meteen sprake is van een stoornis of afwijking.
Een blokkade kan vaak goed opgelost worden zodat het kind zich binnen zijn mogelijkheden verder kan ontwikkelen.

 

Biografie en ziekte

 

Ook bij volwassenen zijn er wetmatige, met leeftijdsfasen overeenkomende veranderingen in de constitutie. Veel omstandigheden hebben hier een invloed op. Zo kan het zijn dat gebeurtenissen in eerdere leeftijdsfasen later kunnen leiden tot symptomen en klachten.
Het kan soms noodzakelijk zijn om ook de levensloop met zijn gebeurtenissen te betrekken bij de behandeling om tot een verbetering te kunnen komen.
Dat hieraan gewerkt kan worden vanuit een samenwerkingsverband met Anne Crivits is een bijzondere pijler van Corylus, praktijk voor biografiek en geneeskunst.

 

Behandeling

 

Het behandelingsadvies baseer ik op de combinatie van de regulier medische, antroposofische en acupunctuurgerelateerde diagnostiek. Het uitdiepen van de vragen, symptomen en klachten in een gesprek maakt daar deel van uit.

De behandeling kan onder meer bestaan uit een samenstelling van homeopathische / antroposofische middelen en/of acupunctuur. Al naar gelang de omstandigheden kan er ook sprake zijn van een verwijzing voor een niet-medicamenteuze behandeling. Bijvoorbeeld een kunstzinnige therapie, euritmietherapie, biografische begeleiding, enz.
Soms moet er terugverwezen worden naar de huisarts voor nader medisch onderzoek.
Het gaat dus in alle gevallen om een “advies op maat”. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met de andere behandelaars.